facebook-logo

 

  

 

 T. 93 013 91 01

EQUIP PROFESSIONAL:

Disposem d'un equip professional i multidisciplinari per atendre cadascuna de les necessitats dels seus infants. Aquest equip persegueix l'objectiu  de realitzar una atenció grupal de la classe, analitzar les interaccions dels companys i oferir una atenció personalitzada a cada nen/a segons les seves demandes i necessitats. Per aquest motiu, a part de mantenir una comunicació diària entre tots els membres de l’equip, s’estableixen reunions periòdiques per programar i organitzar les intervencions a l’aula.

EDUCADORES/MESTRES: 

El centre està format per professionals amb titulació i amb una àmplia experiència en l’àmbit educatiu que s'encarreguen de les tasques educatives i acompanyament a l’infant a través d’aquesta descoberta del nou entorn que l’envolta. No sols es tracta de satisfer les necessitats bàsiques dels infants (higiene, descans, relació afectiva, benestar...), també es té cura de satisfer altres necessitats com la curiositat, de potenciar les capacitats pròpies de cada nen/a i d'informar els pares de l’evolució diària que realitza el seu fill/a.

PSICÒLOGA:

Comptem amb una psicòloga que realitza un seguiment dels infants un cop a la setmana i avalua de manera individualitzada el desenvolupament de cada nen/a. A part, també està  disponible per resoldre a nivell individual  qualsevol dubte que els pares i mares puguin tenir en relació amb l’educació i/o evolució dels seus fills i filles. A més a més, durant el curs s’ofereix un servei d’escola de pares on es realitzen xerrades sobre temes diversos (control d’esfínters, etapa d’oposició, naixement d’un germà...).